no-img
دبیران فایل

بایگانی‌های پاورپوینت - دبیران فایل


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پاورپوینت - دبیران فایل
دانلود پاورپوینت محاسبات مشتق و کاربردها پودمان پنجم ریاضی دوازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت محاسبات مشتق و کاربردها پودمان پنجم ریاضی دوازدهم فنی


دانلود پاورپوینت محاسبات مشتق و کاربردها پودمان پنجم ریاضی دوازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت محاسبات مشتق و کاربردها پودمان پنجم ریاضی دوازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید:   پاورپوینت ریاضی (3) فنی دوازدهم هنرستان | پودمان 5: محاسبات مشتق و کاربردها مباحث :پودمان 5: محاسبات مشتق و کاربردها لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبات مشتق و کاربردها پودمان پنجم ریاضی دوازدهم فنی توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 12    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت درک مفهوم مشتق پودمان چهارم ریاضی دوازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درک مفهوم مشتق پودمان چهارم ریاضی دوازدهم فنی


دانلود پاورپوینت درک مفهوم مشتق پودمان چهارم ریاضی دوازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت درک مفهوم مشتق پودمان چهارم ریاضی دوازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 40 MN ، شیب خط  M  به Nبا نزدیک شدن نقطه    نزدیک می شود. M  به شیب خط مماس در نقطه قانون این تابع در سمت راست و چپ 1- متفاوت است . مشتق  در راست چپ نقطه 1-  را جداگانه بررسی می کنیم: لطفا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 10    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت مقایسۀ حدهای یک طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع ها پودمان سوم ریاضی دوازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت مقایسۀ حدهای یک طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع ها پودمان سوم ریاضی دوازدهم فنی


دانلود پاورپوینت مقایسۀ حدهای یک طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع ها پودمان سوم ریاضی دوازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت مقایسۀ حدهای یک طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع ها پودمان سوم ریاضی دوازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 30 به نمودار های زیر دقت کنید ، کدام نمودار در نقطه 3 گسستگی ندارد و پیوسته است ؟ با کامل کردن جدول زیر، نمودار تابع نمایی زیر را رسم کنید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 12    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت درک مفهوم حد پودمان دوم ریاضی دوازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درک مفهوم حد پودمان دوم ریاضی دوازدهم فنی


دانلود پاورپوینت درک مفهوم حد پودمان دوم ریاضی دوازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت درک مفهوم حد پودمان دوم ریاضی دوازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 35 درابتدا حد  چند تابع ساده را بررسی می کنیم حد تابع ثابت با دامنه اعداد حقیقی ، با مقدار تابع برابر است. در تابع هایی مانند تابع ثابت ،درجه اول و دوم و ... که نمودار پیوسته ای دارند ، مقدار حد در یک نقطه  با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 11    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی


دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 50 در نظر بگیرید ، مقادیر زیر را حساب کنید.  f(x)=10+10×sinxمثال : تابع مثلثاتی    در 3 ضرب کنیم cosx مقادیر   f(x)=3cosxبرای رسم  تابع  نمودارآن در راستای محور عرض ها 3 برابر انبساط پیدا می کند  .   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 12    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان
۷۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان


دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 13 فایل بیش از 140 اسلاید این پاورپوینت شامل پاسخ پودمان های زیر می باشد: پودمان 1: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان 2: درک مفهوم حد پودمان 3: مقایسۀ حدهای یک طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع ها پودمان 4: درک مفهوم مشتق پودمان 5: محاسبات مشتق و کاربردها در نظر بگیرید ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 15    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 35 مثال :داده های مربوط به جدول زیر را در نظر بگیریدکه نمودار پراکنش آنها رسم  شده است. در مثالی که برای عدد 7 پیش بینی کردیم چون عدد 7 در فاصله داده شده  صفر تا 10 قرار می گیرد ،  درون یابی و پیش بینی برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 15    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 40 برای ضرب و تقسیم دوعدد بزرگ ، آنها را به صورت  اعداد توان دار با  پایه های مساوی  نوشته سپس  در ضرب توان های آنها را جمع ، ودر تقسیم توان ها را کم کرده تا عدد توان دار جدید به دست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 10    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 60 در مثلث های متشابه قائم الزاویه برای زاویه تند نسبت ضلع مقابل آن به  ضلع مجاور مقداری ثابت است ،این نسبت را تانژانت نامند. سینوس دو زاویه ی  مکمل  برابر است. کسینوس دو زاویه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 11    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 63  نمودارآن را رسم کنید.y=2x+3مثال1: با به دست آوردن چند نقطه ازخط      نمودارآن را رسم کنید.y=-2x+1مثال2: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 12    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 40 مثال 1 : باک یک ماشین ظرفیت حداکثر 30 لیتر دارد،  پول پرداخت شده  ،  به مقدار بنزین که در باک ریخته می شود بستگی دارد.   (یک لیتربنزین3هزار تومان)     می توان تابع را  مانند ماشینی در نظر گرفت که با دریافت هر ورودی دقیقا یک خروجی تحویل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 13    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان
۷۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان


دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 16 فایل بیش از 140 اسلاید این پاورپوینت شامل پاسخ پودمان های زیر می باشد: پودمان اول : تابع پودمان دوم : تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان سوم : زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان چهارم : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 13    نویسنده : مدیر سایت
error: قادر به کپی نمی باشید!!