no-img
دبیران فایل

بایگانی‌های طرح درس تربیت بدنی - دبیران فایل


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

مطالب

آرشیو بایگانی‌های طرح درس تربیت بدنی - دبیران فایل
طرح درس تربیت بدنی بازی پرورشی قلعه زندان مهارت دویدن و چابکی
۳,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی بازی پرورشی قلعه زندان مهارت دویدن و چابکی


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی بازی پرورشی قلعه زندان مهارت دویدن و چابکی را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی بازی پرورشی قلعه زندان مهارت دویدن و چابکی در قالب فایل word آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: word.دانلود طرح درس تربیت بدنی بازی پرورشی قلعه زندان مهارت دویدن و چابکی نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی بازی پرورشی قلعه زندان مهارت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2022    بازدید : 255    نویسنده : مدیر سایت
دانلود آموزش بسکتبال سطح یک
۸,۹۰۰ تومان

دانلود آموزش بسکتبال سطح یک


دانلود آموزش بسکتبال سطح یک دانلود آموزش بسکتبال سطح یک به شرح زیر می باشد:  تعداد فایل  : 1 فایل با فرمت pdf   قسمتی از متن دانلود آموزش بسکتبال سطح یک توپ دانش آموزان در دو ردیف قرار می گیرند ونفر اول هر ردیف توپ را برداشته ولمس کرده، و به دانش آموز کنار خود می دهد. هرردیف دارای یک توپ میباشند. لمس توپ 3 دقیقه *روش گرفتن توپ آموزش داده شود. *زمان پیشنهادی 52 دقیقه می باشد. توپ اولین دانش آموز ابتدا توپ را در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2022    بازدید : 255    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی متوسطه اول آموزش بسکتبال
۶,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی متوسطه اول آموزش بسکتبال


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی متوسطه اول آموزش بسکتبال را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی متوسطه اول آموزش بسکتبال در قالب فایل ppt آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل:ppt.دانلود طرح درس تربیت بدنی متوسطه اول آموزش بسکتبال نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی متوسطه اول آموزش بسکتبال زمان بندی ماهانه و هفتگی درس تربیت بدنی وسلامت در نیم سال اول آشنايي با توپ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2022    بازدید : 95    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس والیبال سالانه ماهانه هفتگی روزانه
۵,۹۰۰ تومان

طرح درس والیبال سالانه ماهانه هفتگی روزانه


در این دانلود طرح درس والیبال سالانه ماهانه هفتگی روزانه را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس والیبال سالانه ماهانه هفتگی روزانه در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس والیبال سالانه ماهانه هفتگی روزانه نمونه ای از دانلود طرح درس والیبال سالانه ماهانه هفتگی روزانه ماھھا ھفتھ ھا روز و تاریخ برنامھ موضوعات و عنوانھای درس ھدفھای کلی درس فعالیتھای دیگر و موارد لازم آبانماه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 105    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش دریبلینگ
۵,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش دریبلینگ


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش دریبلینگ را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش دریبلینگ در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش دریبلینگ نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش دریبلینگ هدف کلی: آموزش فوتسال وسایل مورد نیاز: توپ و زمین فوتسال هدف جزئی: آموزش دریبلینگ حیطه شناختی: توضیح مهارت دریبلینگ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 104    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش شوت (روی پا، بغل پا، نوک پا)
۵,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش شوت (روی پا، بغل پا، نوک پا)


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش شوت (روی پا، بغل پا، نوک پا) را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش شوت (روی پا، بغل پا، نوک پا) در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش شوت (روی پا، بغل پا، نوک پا) نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 106    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس نوک پا و پاس پشت پا
۵,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس نوک پا و پاس پشت پا


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس نوک پا و پاس پشت پا را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس نوک پا و پاس پشت پا در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس نوک پا و پاس پشت پا نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 77    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس روی پا و پاس بغل پا
۵,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس روی پا و پاس بغل پا


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس روی پا و پاس بغل پا را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس روی پا و پاس بغل پا در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش پاس روی پا و پاس بغل پا نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی فوتسال آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 218    نویسنده : مدیر سایت
دانلود بسته طرح درس تربیت بدنی فوتسال
۳۲,۹۰۰ تومان

دانلود بسته طرح درس تربیت بدنی فوتسال


در این دانلود بسته طرح درس تربیت بدنی فوتسال را برای شما قرار داده ایم. دانلود بسته طرح درس تربیت بدنی فوتسال در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود بسته طرح درس تربیت بدنی فوتسال نمونه ای از دانلود بسته طرح درس تربیت بدنی فوتسال 1 طرح درس تربیت بدنی فوتسال آشنایی با توپ و زمین و آموزش ضربه به توپ، کنترل توپ با روی پا و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 412    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی ژیمناستیک
۷,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی ژیمناستیک


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی ژیمناستیک را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی ژیمناستیک در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس تربیت بدنی ژیمناستیک نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی ژیمناستیک تعویض لباس، حضور و غیاب پوشیدن لباس ورزشی،آموزش اصل رعایت مقررات آموزش،آماده نموندن وسایل ورزشی حرکات ایستادن در صف و ستون رعایت اصل نظم درآموزش آمادگی بدنی عمومی 12 حرکات گرم کننده انواع راه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 812    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تربیت بدنی آموزش استارت کوتاه دومیدانی
۴,۹۰۰ تومان

طرح درس تربیت بدنی آموزش استارت کوتاه دومیدانی


در این دانلود طرح درس تربیت بدنی آموزش استارت کوتاه دومیدانی را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تربیت بدنی آموزش استارت کوتاه دومیدانی در قالب فایل pdf آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: pdf.دانلود طرح درس تربیت بدنی آموزش استارت کوتاه دومیدانی نمونه ای از دانلود طرح درس تربیت بدنی آموزش استارت کوتاه دومیدانی هدف کلی آموزش دو های سرعت هدف های جزئی -1 دانش آموز مسابقات دوی سرعت را می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 221    نویسنده : مدیر سایت
طرح درس تنیس روی میز
۸,۹۰۰ تومان

طرح درس تنیس روی میز


در این دانلود طرح درس تنیس روی میز را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس تنیس روی میز در قالب فایل ppt آماده خرید و دانلود می باشد. فرمت فایل: ppt.دانلود طرح درس تنیس روی میز نمونه ای از دانلود طرح درس تنیس روی میز طرح درس: طرح درس مجموعه فعاليتهايي كه آموزش دهنده ازپيش براي رسيدن به يك ياچندهدف آموزشي ويژه تدارك مي بيند، پيش بيني وتنظيم شده است و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2022    بازدید : 307    نویسنده : مدیر سایت
error: قادر به کپی نمی باشید!!