no-img
دبیران فایل

بایگانی‌های دانلود برنامه هفتگی سه وضعیت - دبیران فایل


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

مطالب

آرشیو بایگانی‌های دانلود برنامه هفتگی سه وضعیت - دبیران فایل
دانلود برنامه هفتگی دبیرستان طبق کرونا با سه وضعیت
۱۴,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی دبیرستان طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی دبیرستان طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی دیرستان طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(تجربی، ریاضی و علوم انسانی) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای دبیرستان  ابتدایی می باشد. این پکیچ برنامه هفتگی مقطع دبیرستان شامل:  برنامه هفتگی پایه دهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / سپتامبر / 2020    بازدید : 1018    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی ابتدایی طبق کرونا با سه وضعیت
۳۱,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی ابتدایی طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی ابتدایی طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی دبستان طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتداِی و متوسطه  ابتدایی می باشد. برنامه هفتگی وضعیت زرد,برنامه هفتگی وضعیت زرد پایه چهارم,برنامه هفتگی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 14818    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی متوسطه اول طبق کرونا با سه وضعیت
۲۴,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی متوسطه اول طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی متوسطه اول طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی متوسطه اول طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد.دانلود برنامه هفتگی پایه اول طبق کرونا با سه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 1920    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه نهم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه نهم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه نهم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه نهم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد.   محتویات برنامه هفتگی : برنامه پیشنهادی برای وضعیت سفید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 2058    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه هشتم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه هشتم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه هشتم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه هشتم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. برنامه کلاسی ابتدایی طبق کرونا,برنامه هفتگی متوسطه اساس کرونا,نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 1037    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه هفتم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه هفتم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه هفتم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه هفتم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی 99-1400 در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. برنامه کلاسی ابتدایی طبق کرونا,برنامه هفتگی متوسطه اساس کرونا,نمونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 1208    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه ششم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه ششم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه ششم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه ششم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. تنظیم برنامه هفتگی تنظیم برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 4226    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه پنجم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه پنجم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه پنجم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه پنجم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. تنظیم برنامه هفتگی تنظیم برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 5115    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. تنظیم برنامه هفتگی تنظیم برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 4105    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه سوم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه سوم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه سوم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه سوم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. تنظیم برنامه هفتگی تنظیم برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 6208    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی پایه دوم طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد. تنظیم برنامه هفتگی تنظیم برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 5122    نویسنده : مدیر سایت
دانلود برنامه هفتگی پایه اول طبق کرونا با سه وضعیت
۶,۹۰۰ تومان

دانلود برنامه هفتگی پایه اول طبق کرونا با سه وضعیت


دانلود برنامه هفتگی پایه اول طبق کرونا با سه وضعیت دانلود برنامه هفتگی طبق کرونا با سه وضعیت(متوسطه و دبستان) یکی از بهترین نمونه های تدوین شده از برنامه درسی هفتگی موجود در اینترنت با توجه به شرایط موجود و شیوع کرونا و آغاز سال تحصیلی  در این شرایط برای ابتدایی و متوسطه  ابتدایی می باشد.دانلود برنامه هفتگی پایه اول طبق کرونا با سه وضعیت تنظیم برنامه هفتگی تنظیم برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که موجب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2020    بازدید : 5367    نویسنده : مدیر سایت
error: قادر به کپی نمی باشید!!