no-img
دبیران فایل

کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی -


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

ادامه مطلب

کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی
zip
اکتبر 19, 2021
۰ تومان
رایگان – خرید

کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی


کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

ضرورت کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

مختصری از کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

برنامه کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی- تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه های پیشین در جهت توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کلاس درس را فراهم می کند.

کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاری و واکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل دهنده عمل فکورانه؛ و  نیز ابزارهای سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش های مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید.

بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو  فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه‏ای را کسب می نماید.

اهداف برنامه کارورزی

-هدف های غایی وآرمانی

-سیاست ها وخط مشی ها

-هدف های کلی تربیتی

هدف های کلی آموزش مدرسه ای

-هدف ها ومهارت های موضوعی

-هدف های مشترک

-هدف های رفتاری

هدف های برنامه کارورزی در راستای هدف های غایی،کلی ومدرسه ای تعیین شده است هدف های کارورزی در مدیریت ،مشاوره ورشته های دبیری وجوه اشتراک وتفاوت هایی دارند هدف عمده برنامه کارورزی در مدیریت،که مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری است ،عبارتند از :

۱.کم کردن فاصله بین دروس نظری که دانشجو در دانشکده می گذراند با دنیای واقعی مدیریت در آموزش وپرورش

۲.ایجاد توانایی ومهارت در دانشجوبرای به کاربردن اطلاعاتی که در طول تحصیل دانشگاهی کسب کرده است

دقت در اهداف نشان می دهد که دانشجویان قبل از دریافت واحد کارورزی در دانشگاه،باید دروس نظری را با موفقیت گذرانده باشند وبا مبانی ،نظریه ها وروش های مدیریت ومدیریت آموزشی آشنا شده باشند همچنین برنامه کارورزی به گونه ای طراحی واجرا شود که دانشجو با دنیای واقعی آموزش وپرورش در سطح مدرسه واداره آشنا شود وبرای ایفای نقش های مدیریت در مدرسه یا سازمان های آموزشی مهارت های لازم را کسب کند

کارورزی

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

انواع کارورزی کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

کارورزی 1

در کارورزی1 (پژوهش روایتی) دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت های آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه و کلاس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی ارائه می نماید. این یافته ها از موقعیت مدرسه و کلاس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم راهنما/ اولیاء/ دانش آموزان(با هماهنگی مدرسه)  تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته و مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد.

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

کارورزی 2

کارورزی2 (اقدام پژوهی یا مشکل پژوهی)  مهارت‌های مورد تأکید برای توسعه حرفه‌ای در این مرحله از کارورزی شامل:

الف- تحلیل عملکرد، ب- تعمیم تجربیات و ج- بازتاب عمل

تدريس «جريان دائمی تصميمات حرفه‏اي است که بر يادگيري اثر مي‌گذارد: تصميماتي که قبل, در حين و پس از تعامل با دانش‌آموزان گرفته و اجرا مي‌شوند». این تصمیمات ناظر به باورها، عادات‌ذهنی و همراه با مواضع شخصی است. برای اطمینان از اثربخشی تصمیمات از سوی کارورز، بايد باورهای پشتیبان آن به جهت مطابقت با اصول علمی به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تا از صحت و درستی آن در بافت و زمینه‌ای که به کار گرفته می‌شود اطمينان حاصل گردد.

کارورز بايد در طول دوره آموزشی فرصت‌هایی برای تفكر، ارزيابي و يادگيري از طريق تدريس‌اش را براي بهبود بخشيدن به آن داشته باشد. کسب این مهارت‌ها به او در سازمان‌دهي دانش و تفكر خود براي توسعه توانایی‌های حرفه‏اي كمك می‌کند.

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

کارورزی 3

کارورزی3 (کنش پژوهی)  در ترم سوم دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس(45/ 90 دقیقه) را بر عهده می‌گیرد و با مطالعه بافت و زمینه ‏ای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت‌های علمی ارائه شده در برنامه درسی تدوین می‌نماید.

آموزش در چنین موقعیتی نیازمند آن است که فرصت‌های یادگیری تدارک دیده شده نسبت به یادگیری دانش‌آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت و بستر واقعی زندگی دانش‌آموزان ارتباط برقرار نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش‌بینی شده در طرح یادگیری نیز باید بتواند با برقراری ارتباط میان تجربیات و دانسته‏ های پیشین و جدید امکان یکپارچه‌سازی یادگیری فراهم نماید.

یافته‏ های حاصل از این تجربه برای درک عمیق‌تر/رفع بدفهمی‏ ها، در موقعیت واقعی/ شبیه‌سازی شده به کارگرفته می‌شود و نتایج/ آموخته‌ها- با توجه به این که یادگیرندگان امکان طرح پرسش/ فرضیه‏ های متفاوتی را دارا هستند. برای استحکام بیشتر یادگیری به مشارکت گذاشته می‏ شود.

 ثبت و واکاوی روایت‌ها با طرح پرسش‏های تأملی و پاسخ به آن در هر یک از مراحل به دانشجو کمک می‏کند تا بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح یادگیری و هدایت این فرآیند، درک واقعیت‏های محیط آموزشی تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگی‏ها و توان‌مندی‏های شخصی، و نحوه سازگار نمودن توانایی‏های خود با موقعیت‏های پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست آورد.

 این پرسش‏ها باید بتوانند حس کنجکاوی دانشجو را برای مطالعه موقعیت‏های مسئله‏ای در کلاس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافته‏های تجربی/ علمی و… را در قالب کنش‌پژوهی محدود فردی برانگیزد.

در این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم بهسازی عمل، به‏سازی درک و فهم، و اصلاح عملکرد حرفه‏ ای خود در موقعیتی است که دانشجو در آن دست به عمل زده، است.

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

کارورزی 4

کارورزی4 (درس پژوهی) در ترم چهارم كارورزي انتظار مي رود دانشجو با تجربيات كسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامه ريزدرسي (مجري فعال) حاضر شده و ضمن تحليل برنامه درسي تجويزي، واحد يادگيري را براي پاسخ به نيازها/حل مسايل يادگيري دانش آموزان طراحي، توليد، اجرا و نتايج آن را در كسب شايستگي هاي پيش بيني شده دربرنامه درسي، مورد ارزيابي قرار دهد. با توجه به ويژگي نظام برنامه ريزي درسي در ايران، تطبيق آن با موقعيت هاي تربيتي/ آموزشي و به منظور حفظ استانداردهاي برنامه درسي اين فرآيند با استفاده از رويكرد طراحي معكوس  تدوين مي شود. طراحي معكوس مبتني بر درك اصيل  و استفاده عقلاني و مؤثر از آموخته هاي نظري و نحوه به كارگيري آن در عرصه عمل است، به گونه اي كه دانشجو را به آن سوي آن چه مي بينند و استفاده از آموخته ها براي ساخت معنا هدايت كند. اين فرايند با تحليل برنامه درسي(تحليل كتاب درسي ) آغاز شده و با تعيين شايستگي هاي مورد انتظار، ملاك ها و سطوح عملكرد، طراحي تكاليف يادگيري و عملكردي براي هدايت فرآيند يادگيري و كمك به يادگيرندگان در بسط قابليت ها و ظرفيت هاي وجودي ادامه مي يابد. تعيين شايستگي ها در آغاز براي روشن شدن تصميمات معلم براي تعيين مسيري است كه يادگيرنده بايد طي كند و موجب مي شود تا نگاه معلم را همواره بر شايستگي هاي مورد انتظار برنامه درسي متمركز نگاه دارد. محتوادر چارچوب “ايده كليدي / مفاهيم و مهارت هاي اساسي ” مطرح مي شود و باعث مي گردد تا در طراحي واحد يادگيري امكان تلفيق در درون و بيرون از حوزه يادگيري فراهم شود. در چنين شرايطي فرايند ياددهي-يادگيري از محدوده توجه به حافظه و به عبارتي “آموزش براي به خاطر سپردن” كاملاً خارج شده و همواره آموزش بر دستيابي به شايستگي ها متمركز مي ماند. در طي اين مسير، يادگيرندگان قادر خواهند بود، بين و واقعيت ها و حقايق را به( مسائل كلي ) اطلاعات جديد و دانش و آموخته هاي پيشين خود ارتباط برقرار كنند، روزمره اي كه با آن برخورد مي كنند پيوند دهند و آن را در زمينه هاي جديد به كار گيرند. از آن جايي كه اين شيوه از طراحي نيازمند در هم نورديدن مرزهاي دانش و تلفيق موضوعات در برنامه درسي در سطح پايه يا دوره تحصيلي است، لذا اتخاذ تصميمات بايد با مشاركت معلمان در سطح مدرسه صورت بگيرد و در طراحي فرصت هاي يادگيري از راهبرد هاي مختلف(راهبرد هاي مستقيم، غيرمستقيم، تعاملي، رشد فردي) براي طراحي تكاليف يادگيري و عملكردي استفاده شود. عمل فكورانه در اين مرحله ناظر به كاويدن منظم رخداد ها در فرآيند طراحي، تدوين، اجرا و ارزيابي واحد يادگيري، يافتن روابط علت و معلولي ميان شيوه كار و كاركردها، نتايج و علل آن در سطح مدرسه به شيوه مشاركتي و در قالب درس پژوهي است.
کارورزی

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

مقدمه ای بر نقش كار ورزی در بهبود كیفیت مدرسه

فرآیند یاد دهی – یادگیری به عنوان محور فعالیت های مدرسه ، ناشی از برنامه ریزی آموزشی و بویژه درسی است و پیوندهای نزدیكی با نظارت و رهبری آموزشی ، سیاست های آموزشی و سازماندهی و كنترل صفی در مدارس دارد. كیفیت و اثر بخشی مدرسه بدون برنامه تقریبا ناممكن است و به مقصد و مقصود رسانیدن برنامه بدون مدیریت امری بعید بنظر می رسد. صاحبنظران آموزش و پرورش عموما بر این عقیده اند كه كیفیت مدیریت  فعالیت های آموزشی مهمترین شاخصه ی سطح كیفیت آموزش و پرورش است ؛  زیرا مدیریت با نقش تعیین كننده و موثری كه در  امر هدایت و رهبری فرآیندهای آموزش و پرورش در جهت هدف های آن دارد بالقوه هم می تواند موجب پیشرفت آن گردد وهم سبب ساز از هم پاشیدگی آن یكی از بهترین روش های ایجاد و حفظ نظم آموزشی خوب ، تربیت افراد كارآمد و متخصص به منظور مدیریت و رهبری این نظام است

وضعیت كار ورزی و مدیریت های بدون تجربیات عملی در مدارس

كار ورزی نه به معنای كاربرد آموخته ها در عمل ، بلكه بمنزله ی مشاهده تعلیمات در محیط واقعی كار ، علی رقم تمام كاستی های خود بویژه در ارتباط با رابطه ی كار ورز ، مدیر و استاد راهنما، فرصتی محدود و البته مغتنم را در اختیار دانشجو قرار می دهد تا در اتمسفر و جو (فرهنگ) سازمانی مدرسه تنفس كرده و نسبت به كارآیی ، كاربرد و اجرای آموخته های آكادمیك خود نظری انتقادی بیافكند و ضمن نقد منصفانه مدیریت های موجود ، بر پایه ی معلوماتش  پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود آن ارائه كند. عدم وجود همین كار ورزی های ناكافی نیز باعث می شود دانشجو با ورود به محیط مدرسه خود را در محیطی ناآشنا ببیند و با فراموش كردن آموخته هایش ، همانند فردی كه غیر از تجربه ، معلوماتی نیز در زمینه مدیریت ندارد عمل كند و آن شود كه بسیاری از مسئولین آموزش و پرورش نسبت به كارآیی آنها دچار شك و تردید شوند.

کارورزی

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

اهداف كار ورزی

۱– حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط كاری

 ۲- توجه و مشاهده ی جنبه های انسانی و ارتباطی – رفتاری (كاركنان) مدرسه با نظر به آموخته ها های روانشناسی و فرهنگ سازمان  ونیز روابط انسانی

۳- مشاهده اعمال و رفتار  مدیر از جنبه های كار های اجرایی ، رفتار تخصصی و روابط میان آنها

۴- مشاهده ی تحلیلی و انتقادی هر آنچه در مدرسه اتفاق می افتد برای ارائه ی راه های بهبود و تعدیل

 سئوالات مورد نظر کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

۱-آیا با توجه به تمركز گرایی نظام آموزشی ایران ، فرآیند هایی همچون برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدارس جریان دارد(اگر آری تا چه اندازه)؟ 

 ۲- آیا مدیر در محیط آموزشی می تواند هم به افراد آزادی و اختیار تفویض كند وهم از انجام و اجرای مسئولیت ها و وظایف و كارآیی افراد و اثر بخشی مدرسه اطمینان داشته باشد ؟

 ۳- آیا مدیر به یادگیری پنهان اعتقاد دارد و به نقش آفرینی و برنامه ریزی آن اقدام می كند؟

۴- مدیریت مدرسه علم است یا هنر ؟آیا مدیرانی كه در رشته ای غیر از مدیریت آموزشی تحصیل كرده اند اصول و یافته های مدیریتی را در كارشان اعمال می كنند؟

۵- وضعیت نظارت(تعلیماتی) در مدرسه چگونه است ؟ 

 برنامه کارورزی

این برنامه شامل ۳مرحله است :

۱.مرحله مقدماتی (برنامه ریزی و آمادگی):

۲.مرحله اول کارورزی (میانی)

۳.مرحله دوم کارورزی (پایانی)

مراحل اجرای برنامه کارورزی (۱)

الف)آشنایی با مدیر مدرسه وسایر کارکنان

دانشجویان پس از در یافت معرفی نامه از منطقه وحضور در مدرسه باید با مدیر مدرسه ملاقات کنند این امر باید با دقت ،ظرافت ومهارت وارتباط انسانی مطلوب صورت گیرد این آشنایی فواید متعددی دارد از جمله :

۱.دانشجو با ویژگی های ودیدگاه ها ی مدیر مدرسه آشنا می شود

۲.اهداف وبرنامه کارورزی خود را مطرح می کنند ومدیر مدرسه را در جریان کار خود ومدتیکه باید در مدرسه باشند قرار می دهند

۳.چون رشته دانشجویان مدیریت آموزشی است ودر آینده نقش مدیر مدرسه را نیز بر عهده خواهند داشت ،در این دیدار وگفت وگو با نقش های مدیر مدرسه آشنا می شوند

۴.روش برقراری ارتباط با مدیر مدرسه را می آموزند 

۵.با امکانات ،مشکلات ومسایل مدرسه تا حدودی آشنا می شوند

۶.از طریق مدیر با معاون ودیگر کارکنان مدرسه آشنا می شوند

۷.زمینه برای اجرای مناسب برنامه کارورزی وهمکاری همه کارکنان فراهم می شود

۸.با صلاح دید مدیر بعضی از نقش های مدیریت را در آینده در مدرسه بر عهده می گیرند.

ب)مشاهده مدرسه از زوایای گوناگون

مشاهده به دقت در رفتار وگفتارتعریف می شود ویکی از مهم ترین وآسان ترین روش های کسب اطلاع وشناخت است مشاهده درمدرسهشامل موارد زیر است:

-مشاهده محیط فیزیکی مدرسه

-مشاهده رفتار دانش آموزان

-مشاهده رفتار کارکنان مدرسه

-مشاهده فعالیت های شوراها وانجمن های مدرسه

ج)حضور در شوراها وشرکت در برنامه ها وفعالیت های مدرسه

در مدارس  متنوع  آموزش ورورش ،شوراها،برنامه ها وفعالیت های متعددی وجود دارد که کارورز طبق طرح درس خود باید برای آشناییی با آن ها وشرکت در بعضی از برنامه ها کوشا باشد

مهم ترین شوراها،برنامه ها وفعالیت هایی که کارورز ضمن شرکت وهمکاری باید از آن ها گزارش تهیه کند عبارتند از:

۱.شورای عمومی مدرسه

۲.شورای معلمان

۳.انجمن اولیاءومربیان مدرسه

۴.شورای دانش آموزان

۵.مطالعه آیین نامه اجرایی مدرسه

۶.مطالعه آیین نامه امتحانات مدرسه

۷.مطالعه آیین نامه مالی مدرسه

۸.مطالعه آیین نامه انضباطی مدرسه

۹.مطالعه وظایف معاونان مدرسه

۱۰.مطالعه وظایف معلمان مدرسه

۱۱.مطالعه وظایف مربیان تربیتی مدرسه

۱۲.مطالعه وظایف مربیان ورزشی وتربیت بدنی

۱۳.مطالعه وظایف مشاوران مدرسه

۱۴.مطالعه وظایف کتابدارن،مسولان دیگر امور اداری

۱۵.شرکت در مراسم صبحگاهی

۱۶.مطالعه وضع زنگ تفریح دانش آموزان ونقش معاونان در این زمینه

۱۷.مطالعه برنامه آموزش خانواده وشرکت در جلسات  آموزش خانواده در مدرسه

۱۸.آشنایی با طرح ها وبرنامه های مدرسه

۱۹.شرکت در کلاس درس

۲۰.بررسی فرایند شناخت دانش آموزانم در مدرسه ومشکلات آنان و فنون و روش های کارکنان مدرسه

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

  د)مرحله ی فعالیت های میدانی

 امور برنامه ریزی ،سازمان دهی،رهبری،هماهنگی،نظارت وارزشیابی مدرسه از وظایف عمده ی هر مدیر آموزشی است وواگذار کردن آن به دانشجو نه ممکن ونه مصلحت است زیرا این امر مستلزم داشتن توانایی هاو مهارت های گوناگون است وبه تدریج در یک دانشجو شکل می گیرد .بنابراین بهتر است این مرحله به صورت موردی در فرایند مدیریت مدرسه صورت گیرد وکارورز در هرجا که ممکن است علاوه برمشارکت فعال خود،مستقلا طراحی واجرای برنامه ای را بر عهده بگیرد به نظر می رسد که فعالیت های زیر در افزایش مهارت ادانشجویان برای اداره امور کلاس ومدرسه مفید است.

۱.شرکت در شورای دانش آموزان مدرسه ،اعلام وظایف دانش آموزان در این زمینه

۲.بررسی صندوق پیشنهادهای مدرسه~با راهنمایی وزیر نظر مدیر مدرسه

۳.برنامه ریزی یک دوره از دوره های آموزش خانواده در مدرس،با راهنمایی مدیر مدرسه وفراهم کردن زمینه اجرای مدرسه

۴.برنامه ریزی برنامه درسی هفتگی مدرسه برای یک یا چند کلاس با نظر مدیر مدرسه

۵.برنامه ریزی برای برنامه امتحان آزمایشی با راهنمایی مدیر مدرسه 

کارورزی دانشگاه فرهنگیان و اهداف کارورزی

لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمی

قابل توجه کسانی که سوالات ضمن خدمت  پدافند زیستی را خریداری و دانلود کرده اند:

 

راهنمای خرید سوالات ضمن خدمت : برای خرید انلاین سوالات ضمن خدمت ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

 راهنمای دانلود:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید از طریق زیر با ما تماس بگیرید.

راهنمای خرید سوالات ضمن خدمت : برای خرید انلاین سوالات ضمن خدمت ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالات ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ضمن خدمت انتصاب مدیران … عضو کانال شوید:

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان:  https://t.me/dabirfile

کانال سروش:

 http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا:

http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

برای اطمینان بیشتر کاربران گرامی

تضمین و راهنمایی برای خرید , پاسخ دهی به اشکالات خرید و عدم دانلود  توسط مدیر وبسایت با پشتیبانی 24 ساعته

بعدا از خرید فایل لینک دانلود مستقیم در صفحه مرورگر ظاهر میشود و یک لینک دانلود به ایمیل شما بصورد خود کار ارسال می گردد 

در صورت درخواست از ما در سروش و تلگرام خود فایل نیز برایتان فوری ارسال می شود

آیدی پشتیبانی سروش دبیران فایل: https://sapp.ir/dabiranfile
آیدی پشتیبانی تلگرام دبیران فایل: https://t.me/dabirfile

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓ لیست دانلود نمونه کارورزی دانشگاه فرهنگیان لینک های زیر ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

لینک ⇐    دانلود نمونه کارورزی 1

دانلود نمونه کارورزی 2

لینک ⇐ دانلود نمونه کارورزی 3

دانلود نمونه کارورزی 4

نمونه پروژه کارنمای معلمیبرچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: قادر به کپی نمی باشید!!