no-img
دبیران فایل

بایگانی دانلود ها - صفحه 2 از 852 -


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

مطالب

دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی


دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان اول ریاضی دوازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 50 در نظر بگیرید ، مقادیر زیر را حساب کنید.  f(x)=10+10×sinxمثال : تابع مثلثاتی    در 3 ضرب کنیم cosx مقادیر   f(x)=3cosxبرای رسم  تابع  نمودارآن در راستای محور عرض ها 3 برابر انبساط پیدا می کند  .   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 13    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان
۷۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان


دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت ریاضی دوازدهم فنی تمام پودمان فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 13 فایل بیش از 140 اسلاید این پاورپوینت شامل پاسخ پودمان های زیر می باشد: پودمان 1: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره پودمان 2: درک مفهوم حد پودمان 3: مقایسۀ حدهای یک طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع ها پودمان 4: درک مفهوم مشتق پودمان 5: محاسبات مشتق و کاربردها در نظر بگیرید ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 16    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت آمار توصیفی پودمان پنجم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 35 مثال :داده های مربوط به جدول زیر را در نظر بگیریدکه نمودار پراکنش آنها رسم  شده است. در مثالی که برای عدد 7 پیش بینی کردیم چون عدد 7 در فاصله داده شده  صفر تا 10 قرار می گیرد ،  درون یابی و پیش بینی برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 16    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت لگاریتم و خواص آن پودمان چهارم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 40 برای ضرب و تقسیم دوعدد بزرگ ، آنها را به صورت  اعداد توان دار با  پایه های مساوی  نوشته سپس  در ضرب توان های آنها را جمع ، ودر تقسیم توان ها را کم کرده تا عدد توان دار جدید به دست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 12    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان سوم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 60 در مثلث های متشابه قائم الزاویه برای زاویه تند نسبت ضلع مقابل آن به  ضلع مجاور مقداری ثابت است ،این نسبت را تانژانت نامند. سینوس دو زاویه ی  مکمل  برابر است. کسینوس دو زاویه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 12    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان دوم ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 63  نمودارآن را رسم کنید.y=2x+3مثال1: با به دست آوردن چند نقطه ازخط      نمودارآن را رسم کنید.y=-2x+1مثال2: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 13    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی


دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت تابع پودمان اول ریاضی یازدهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 40 مثال 1 : باک یک ماشین ظرفیت حداکثر 30 لیتر دارد،  پول پرداخت شده  ،  به مقدار بنزین که در باک ریخته می شود بستگی دارد.   (یک لیتربنزین3هزار تومان)     می توان تابع را  مانند ماشینی در نظر گرفت که با دریافت هر ورودی دقیقا یک خروجی تحویل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 14    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان
۷۹,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان


دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت ریاضی یازدهم فنی تمام پودمان فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 16 فایل بیش از 140 اسلاید این پاورپوینت شامل پاسخ پودمان های زیر می باشد: پودمان اول : تابع پودمان دوم : تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آن ها در حل معادله ها و نامعادله ها پودمان سوم : زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آن ها پودمان چهارم : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / جولای / 2022    بازدید : 14    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت نسبت های مثلثاتی پودمان پنجم ریاضی دهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت نسبت های مثلثاتی پودمان پنجم ریاضی دهم فنی


دانلود پاورپوینت نسبت های مثلثاتی پودمان پنجم ریاضی دهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت نسبت های مثلثاتی پودمان پنجم ریاضی دهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 40 در مثلث های متشابه قائم الزاویه برای زاویه تند نسبت ضلع مقابل آن به ضلع مجاور مقداری ثابت است ،این نسبت را تانژانت نامند. در مثلث های متشابه قائم الزاویه برای زاویه تند نسب ضلع مقابل آن به وتر مقداری ثابت است ،این نسبت را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژوئن / 2022    بازدید : 13    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت توان رسانی به توان عددهای گویا پودمان چهارم ریاضی دهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت توان رسانی به توان عددهای گویا پودمان چهارم ریاضی دهم فنی


دانلود پاورپوینت توان رسانی به توان عددهای گویا پودمان چهارم ریاضی دهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت توان رسانی به توان عددهای گویا پودمان چهارم ریاضی دهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 35 ریشه گیری عددهای حقیقی مفهوم توان رسانی به توان عدد گویا   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توان رسانی به توان عددهای گویا پودمان چهارم ریاضی دهم فنی توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژوئن / 2022    بازدید : 11    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت معادله های درجه دوم پودمان سوم ریاضی دهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت معادله های درجه دوم پودمان سوم ریاضی دهم فنی


دانلود پاورپوینت معادله های درجه دوم پودمان سوم ریاضی دهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت معادله های درجه دوم پودمان سوم ریاضی دهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 37 حل معادله درجه دوم به روش دلتا درجه معادله بعد از ساده کردن، بیشترین توان مجهول (متغیر ) را در یک معادله  ، درجه معادله  گویند.   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معادله های درجه دوم پودمان سوم ریاضی دهم فنی توجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژوئن / 2022    بازدید : 11    نویسنده : مدیر سایت
دانلود پاورپوینت درصد و کاربردهای آن پودمان دوم ریاضی دهم فنی
۱۶,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درصد و کاربردهای آن پودمان دوم ریاضی دهم فنی


دانلود پاورپوینت درصد و کاربردهای آن پودمان دوم ریاضی دهم فنی توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت درصد و کاربردهای آن پودمان دوم ریاضی دهم فنی فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 31  درصد های بیشتر از 100 و کمتر از یک  درصد تغییر محاسبه ذهنی درصد لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درصد و کاربردهای آن پودمان دوم ریاضی دهم فنی توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درصد و کاربردهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژوئن / 2022    بازدید : 15    نویسنده : مدیر سایت
error: قادر به کپی نمی باشید!!