no-img
دبیران فایل

برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی) -


دبیران فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت دبیران فایل

ادامه مطلب

برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی)
zip
آگوست 15, 2021
۲۹,۹۰۰ تومان
۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی)


برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی) کاملترین فایل همراه با تقویم اجرایی

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ابتدایی بر اساس طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دبستان با لحاظ شرایط کرونایی و احتمال حضوری و مجازی بودن مدارس می باشد.برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی)

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی)

برنامه تدبیر جدید ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با لحاظ شرایط کرونایی و احتمال حضوری , مجازی یا نیمه حضوری ونیمه مجازی بودن مدارس برای سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تدوین شده است.

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

دانلود طرح تدبیر ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصيلي 14011400.

فهرست مطالب
فصل یک : مقدمه 5
مقدمه 5
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 7
برنامه در افق چشم انداز 1404 9
اهداف دوره ابتدایی 11
اهداف طرح تدبیر 12
فصل دوم : مشخصات آموزشگاه 14
الف – شناسنامه آموزشگاه : 14
ب- امکانات و تجهیزات : 14
ج- مشخصات فیزیکی مدرسه : 14
د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه : 15
فصل سوم : نیروی انسانی 16
1 – مشخصات مدیر و کادر اداری : 16
2- آمار معلمان و مشخصات آنان : 16
3- آمار دانش آموزان به تفکیک پایه : 17
4- آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه : 17
4-1 : اعضای شورای مدرسه : 17
4-2 : اعضای شورای معلمان : 18
4-3 : اعضای شورای مالی : 18
4-4 : اعضای شورای دانش آموزی : 19
4- 5 : اعضای شورای انجمن اولیا : 19
5- میزان سواد اولیا : 20
6- میزان جلب مشارکت های مردمی : 20
* جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف : 20
تعاریف اصطلاحات 20
فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی 24
1- تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه 24
2- تقویم اجرایی برنامه ها و مناسبت ها 25
3 – جدول زمان بندی شورای مدرسه 35
4 – جدول زمان بندی شورای معلمان 36
5 – جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان 37
6 – جدول زمان بندی شورای دانش آموزی 38
فصل پنجم : برنامه عملیاتی 39
گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی 39
فرم شماره فرم شماره 2 – برنامه پیشنهادی عملیاتی دبستان ( برنامه تدبیر ) 40
جدول ماتریس وswot : 67
فصل ششم : ضمائم و اسناد 68
الف – میثاق نامه ها 68
میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان 68
میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان 69
میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان 71

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

دانلود رایگان طرح تدبیر 401-1400

جدول ماتریس و swot برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ :

عوامل درونی مدرسه عوامل بیرونی مدرسه
قوت ها ضعف ها فرصت ها تهدیدها
1- واقع شدن در مرکز شهر

2- داشتن فضا و حیاط بزرگ

3- داشتن اولیا جوانی ( از نظر سنی )

4- فضای سبز مناسب

5- دارا بودن کلاس های هوشمند

6- دارا بودن سیستم گرمایشی مناسب

7- بهره مندی از نمازخانه بزرگ و مجهز

8- مجهز به سیستم آب سرد کن

9- وجود دبیران و کادر مجرب

10- علاقه مندی دانش آموزان به کار گروهی

11- ایجاد فضای سالم برای انجام فعالیتهای آموزشی و  پرورشی

12- دسترسی کامل کلاسها به اینترنت

 

1- فضا کم کلاس ها

2- نبود سیستم سرمایشی مناسب برای کلاسها

3- کم توجهی دانش آموزان به بعضی از دروس و عدم علاقه به بعضی از درسها

4- آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و تکنولوژی های روز

5- کمبود نیروی انسانی متخصص از قبیل هنر و مربی بهداشت

6- پایین بودن سطح اقتصادی بعضی از اولیا

7- عدم حضور پدران در مدرسه برای پیگیری  وضعیت فرزندشان

8- عدم وجود مشاور در مدرسه

9- عدم حضور معلمان در کلاسهای ضمن خدمت

 

1- وجود مراکز علمی فرهنگی و ورزشی در سطح شهر             ( کتابخانه ، حوزه ، انجمن دوستداران طبیعت و … )

2- وجود منابع متنوع کمک آموزشی

3- وجود شبکه های اجتماعی فعال و سازنده

4- آگاه سازی اولیا از طرح ها و برنامه ها

5- مشوق بودن مسئولین از ابتکارات و خلاقیت ها و رشد دانش آموزان

6- وجود امام جماعت و حضور ایشان در فعالیت های مذهبی مدرسه

7- مشارکت سازنده خیرین

1- وجود والدین در معرض خطر طلاق  و اعتیاد

2-  کمی ارتباط اولیا با مدرسه

3- تضاد فرهنگی خانواده ها با مدرسه

4- تک فرزندی خانواده ها

5- عدم وجود انگیزه از طرف خانواده ها برای حل مشکلات دانش آموزان

6- قرارگرفتن مدرسه در مرکز شهر و ترافیک بالا در زمان تعطیلی در جلوی مدرسه و خطر تصادف دانش آموزان

7- قرار گرفتن دفتر مدرسه از نظر فیزیکی و عدم تسلط بر حیاط مدرسه

8- عدم تسلط بعضی از همکاران به سیستم های هوشمند

9- عدم وجود انبار در مدرسه

10- وجود درب های ورودی غیر استاندارد

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

فایل(دوم) لیست مواردی که در فایل دانلود رایگان طرح تدبیر ۴۰۱-۴۰۰ موجود است عبارتند از :

جدول تقویم زمانبندی و اولویت کاری ستاد بازگشایی مدارس

۳ نمونه گزارش اقدامات پروژه مهر به آموزش و پرورش

صورت جلسه پروژه مهر

شرح وظایف رئیس ستاد / مدیر آموزشگاه

شرح وظایف عضو ستاد /معاون پرورشی آموزشگاه

شرح وظایف دبیر ستاد /معاون آموزشی آموزشگاه

شرح وظایف عضو ستاد /نیروی خدماتی آموزشگاه

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

تعاریف اصطلاحات  برنامه طرح تدبیر

مدیریت برنامه طرح تدبیر:

فرآیند هدایت و رهبري منابع انسانی از طریق برنامه ریزي، سازماندهی، استفاده بهینه از امکانات مادي،

مالی و نظارت و ارزیابی به منظور ایجاد زمینه و شرایط انجام کار و فعالیت در جهت اهداف سازمان براساس نظام ارزشی جامعه

مدیر :برنامه طرح تدبیر

شخص واجد صلاحیت هاي حرفه اي در زمینه برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و رهبري، نظارت و کار تیمی و گروهی که مسئولیت سازماندهی را به عهده دارد .

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

مدیر آموزشی برنامه طرح تدبیر :

فرد واجد صلاحیت حرفه اي در زمینه مبانی، اصول و فلسفه آموزش، برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و رهبري، کار تیمی و گروهی که مسئولیت آموزش را برعهده دارد .

مدیریت آموزشگاهی(مدرسه) برنامه طرح تدبیر:

مدیریت مدرسه ، فرآیند استفاده از ظرفیت ها و توانمندي هاي منابع انسانی ، بهره گیري از همکاري

و حمایت هاي اولیاء و سایرذینفعان و بکارگیري امکانات و تجهیزات است که مجموعه فعالیت هاي سازمان یافته مدرسه را براي تحقق اهداف نظام آموزشی هدایت می نماید.

شاخص(نرخ، فراوانی، درصد و نسبت) برنامه طرح تدبیر:

کمیت یا کیفیت(حالت، چگونگی ) تقریبا ثابتی که بر مبناي آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهاي معینی را در طول یک دورة زمانی مشخص نشان داد.

وضعیت موجود برنامه طرح تدبیر:

وضعیت فعلی مدرسه و عملکرد آن (حداکثر تا پانزدهم شهریورماه به منظور تدوین برنامه عملیاتی مدرسه مشخص شود)

وضعیت مورد انتظار برنامه طرح تدبیر:

وضعیتی که مدرسه با اجراي برنامه عملیاتی سالانه پیش بینی شده به آن خواهد رسید. (اهداف مورد نظر)

کیفیت برنامه طرح تدبیر:

اصلاح، بهبود و ارتقاء فرآیندها، فعالیت ها و اقدامات به منظور انطباق آن ها با اهداف و انتظارات ذي نفعان .

زمینه سازمان مدرسه برنامه طرح تدبیر:

محیط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی و جغرافیایی حاکم بر مدرسه که بر دروندادها، فرآیند و خروجی هاي آن تاثیرمی گذارد ، تحت عنوان زمینه سازمان مدرسه نامیده می شود.

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

فرآیند برنامه طرح تدبیر :

مجموعه اي از اقدامات و گام هاي هم پیوند، براي رسیدن به یک هدف معین .

فرآیند هاي مهم برنامه طرح تدبیر :

فعالیت هایی که در قالب فرآیندهاي اساسی زمینه و شرایط را براي تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم می کند عبارت اند از:

برنامه ریزي برنامه طرح تدبیر: پیش بینی فعالیت ها، روش ها ، منابع ، امکانات و … براي تحقق اهداف سازمانی .

آموزش ویادگیري برنامه طرح تدبیر :

آموزش و یادگیري عبارت است از پیش بینی برنامه ها و فعالیت هاي مناسب یادگیري به منظور اشتغال دانش آموزان

در آن به گونه اي که تغییرات مورد نظر براساس اهداف ، برنامه هاي درسی

و محتواهاي یادگیري در رفتار آنان ایجاد شده و به توسعۀ توانمندي و ظرفیت هاي شناختی، نگرشی و مهارتی منجر گردد .

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

فعالیت هاي فوق برنامه  برنامه طرح تدبیر:

مجموعه فعالیت هاي سازمان یافته و پیش بینی شده اي که افزون بر برنامه هاي رسمی آموزش و پرورش

به منظور تعمیق و گسترش یادگیري ، رشد ، تعالی و شکوفایی استعدادها ، خلاقیت ها با مشارکت آزادانه دانش آموزان

در فعالیت هاي اجتماعی و آمادگی آنها براي ورود به زندگی مسالمت آمیز اجتماعی، تحت نظر مسئولان مدارس ،

در داخل و خارج از مدرسه ارائه می شود . ( انواع کلاس هاي فرهنگی ، هنري ، علمی ، ورزشی ، آموزشی ، پژوهشی و …)

فعالیت هاي مکمل برنامه طرح تدبیر:

فعالیت هایی است که به منظور غناي فرآیند یاددهی و یادگیري، هم راستا با محتواي کتاب هاي درسی توسط معلم یا مربی پیش بینی می شود

تا فرصت هاي یادگیري بهتر متناسب با نیا زها و اقتضائات مدرسه وکلاس فراهم گردد

.(کلاس هاي تقویتی درسی ،کلاس هاي جبرانی درسی ،آزمون هاي درسی ،اردو هاي علمی متناسب درسی و…)

سلامت وتربیت بدنی برنامه طرح تدبیر:

سلامت و تربیت بدنی به دنبال برقراري سلامت کامل جسمی و روانی دانش آموزان

به عنوان امانت الهی و به کارگیري ر وش هاي درست انجام فعالیت جسمانی ،ارتقاء توانایی هاي بدنی و حرکتی ، تبیین روش هاي تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن

وپیشگیري از ایجاد بیماري و اختلال و معلولیت هاي اندامی و توانمندي هاي افراد در تسلط بر رفتار و حفظ سلامت است (برنامه درسی ملی ، ص 28 ) .

مشارکت برنامه طرح تدبیر:

ایجاد زمینه براي تعامل سازنده منابع انسانی مدرسه ، اولیاء ، مردم و سازمان ها در پیشبرد فعالیت ها و اهداف مدرسه

نظارت برنامه طرح تدبیر:

فرآیند بررسی انطباق عملکرد با اهداف و شاخص هاي پیش بینی شده در برنامه ها و فعالیت ها و ارائه بازخوردهاي توانمندساز در جهت بهبود امور.

ارزیابی برنامه طرح تدبیر:

فرآیند نظام مند جمع آوري، تحلیل و تفسیر اطلاعات در خصوص چگونگی اجراي برنامه ها و فعالیت ها به منظور بهبود و اصلاح امور.

تیم ارزیابی برنامه طرح تدبیر:

در این برنامه تیم ارزیابی را شوراي مدرسه تشکیل می دهدکه مدیر مدرسه

را در تعیین وضعیت موجود ، تنظیم برنامه سالانه ، انجام فعالیت ها و اقدامات ،گام هاي ارزیابی در طول سال تحصیلی و ارزیابی پایانی یاري می رساند.

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید

برنامه سالانه۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدارس ابتدایی بر اساس طرح تدبیر

مقدمه ای پیرامون طرح تدبیر

اهداف کلان آموزشی و پرورشی مدرسه پیرامون طرح تدبیر

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه پیرامون طرح تدبیر

استقرار نظام یاد دهی – یادگیری پیرامون طرح تدبیر

سلامت – تربیت بدنی – پیشگیری و ایمنی پیرامون طرح تدبیر

فعالیتهای مکمل – فوق برنامه و پرورشی پیرامون طرح تدبیر

توسعه مشارکت اولیا در امور مدرسه پیرامون طرح تدبیر

مدیریت امور اجرایی و اداری پیرامون طرح تدبیر

دانلود رایگان طرح تدبیر ۴۰۱-۴۰۰

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت آموزشی ما نمونه های کاملی از دانلود رایگان طرح تدبیر ۴۰۱-۴۰۰ را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. معلمان محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این فعالیت ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

راهنمای خریدطرح تدبیر 1400-1401 : برای خرید انلاین طرح تدبیر 1400-1401 ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحهدانلود فایل طرح تدبیر 1400-1401 می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود طرح تدبیر 1400-1401 به ایمیل شمانیز فرستاده می شود.

همچنین برای دریافت طرح تدبیر 1400-1401 ، آپدیت نمونه طرح جابر ،اخبار طرح جابر و … عضو کانال شوید:

کانال تلگرام:  https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

 برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید

۲۹,۹۰۰ تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


  1. نجمه نخعی گفت:

    سلام الان خرید انجام دادم ولی لینکی برام نیومده راهنمایی بفرمایید چه کنم

    • برنامه طرح تدبیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با شرایط کرونایی ( حضوری مجازی) ایمیل گردید.همچنین می توانید یک پیام به ایمیل سایت ارسال کنید.یا در تلگراام پیام دهید به آی دی زیر @dabiranfile

  2. شادی زرنی گفت:

    باسلام من هزینه رو واریز کردم ولی لینک برای من ارسالنشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: قادر به کپی نمی باشید!!